Informatiebrief

Hartelijk dank voor uw interesse in ons onderzoek naar seksverslaving via www.sekned.nl . Het is belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over het onderzoek voordat u besluit of u wilt deelnemen. Hieronder vindt u daarom informatie over dit onderzoek. Gelieve dit aandachtig door te nemen.

Wat is het doel van het onderzoek?

Deze studie is een wetenschappelijk onderzoek van de Open Universiteit in samenwerking met het Nederlands Centrum Voor Seksverslaving (NCVS) naar de kenmerken van seksverslaving. Wij hopen hiermee onder meer in een grote landelijke steekproef in kaart te brengen wat de belangrijkste kenmerken van seksverslaving zijn (te denken valt aan kenmerken zoals de frequentie van gedrag en ontwenningsverschijnselen). Ook willen we achterhalen wat de behoefte aan hulp is voor seksverslaving. De verstrekte gegevens zullen ook gebruikt worden om bestaande vragenlijsten te toetsen op hun bruikbaarheid in het vaststellen van problemen met seksverslaving.

Procedure van het onderzoek

Dit onderzoek richt zich op personen die zich afvragen of zij wel of niet seksverslaafd zijn. Deelnemers zal worden gevraagd om online een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst kunt u op uw computer, tablet of smartphone invullen op een moment dat u schikt. Dit duurt ongeveer 3 minuten.

U kunt ook kiezen voor de uitgebreidere versie van onderzoek. Hierbij worden een aantal extra vragenlijsten aan u voorgelegd over seksverslaving en algemeen welbevinden en ontvangt u meer uitgebreide feedback. Het invullen van deze extra vragenlijsten duurt ongeveer 15 á 20 minuten.

Mogelijke voor- en nadelen van het onderzoek

Een mogelijk nadeel van het onderzoek is dat het onderzoek tijd in beslag neemt. Een ander mogelijk nadeel is dat de vragen gaan over uw gevoelens en gedachten over seks en verslaving aan seks. Dit zou wat negatieve gevoelens kunnen oproepen. U kunt contact opnemen met het NCVS als u met vragen blijft zitten of behoefte aan hulp hebt; op de pagina waar u de vragenlijst in kunt vullen, bevindt zich hiervoor een “NEEM CONTACT MET ONS OP” button. Een mogelijk voordeel van de studie is dat het u inzicht biedt in uw eigen omgang met seks en indien van toepassing, seksverslaving. Aan het eind van de vragenlijst krijgt u een testuitslag.

Vertrouwelijkheid van gegevens

De gegevens die u verstrekt voor deze studie worden geheel anoniem verzameld en verwerkt. Uw antwoorden op de vragenlijst kunnen niet tot u worden herleid. Na volledig invullen van de vragenlijst is het vanwege de gewaarborgde anonimiteit niet meer mogelijk uw gegevens in te trekken omdat deze niet meer tot u te herleiden zijn. De persoonsgegevens die we van u willen verzamelen zijn alleen leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid en relatieduur. Gegevens die u verstrekt hebt, zullen tien jaar opgeslagen blijven en daarna worden gewist. Alleen de hoofdonderzoeker (voor contactgegevens, zie onder) en mede-onderzoekers zullen toegang tot de data hebben. Voor meer informatie omtrent omgang met privacy van onderzoeksgegevens: http://www.ou.nl/privacy.

Vrijwilligheid van deelname

Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Hoewel we het zeer waarderen als u alle vragen beantwoordt, mag u te allen tijde stoppen met deelname. Ook als u nu toestemming geeft tot deelname mag u dit op een later tijdstip intrekken. Het stoppen met deelnemen aan deze studie zal geen gevolgen voor u hebben.

Hoe kan ik deelnemen?

Als u na het lezen van deze informatie besluit om deel te nemen aan dit onderzoek dan kunt u dit aangeven in antwoord op de eerste vraag in de vragenlijst. De eigenlijke vragenlijst start hierna. U kunt de vragenlijst ook invullen en feedback ontvangen als u geen toestemming tot gebruik van uw gegevens wilt geven. Wij zullen uw gegevens dan niet voor onderzoeksdoeleinden gebruiken.

Hoe krijg ik meer informatie?

Als u op dit moment of op een later tijdstip vragen heeft over de uitvoering van het onderzoek kunt u contact opnemen met de onderzoeker die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van dit onderzoek: Piet van Tuijl, piet.vantuijl@ou.nl, Open Universiteit, Faculteit Psychologie.

Schuiven naar boven